Trpělivost přináší růže 1/2

Řekl jsem si, že by to chtělo nějaký článek ne přímo o psaní, ale o publikování. Jelikož materiálu, o němž hodlám hovořit, je trochu víc, začnu několika postřehy o literárních soutěžích, protože s tématem úzce souvisí. Přeci jenom, i pomocí soutěží lze publikovat. Pokračování textu Trpělivost přináší růže 1/2

Diagnóza PříPřiZáj – Příliš přivlastňovacích zájmen

Článek o přivlastňovacích zájmenech jsem sliboval již před časem, ale až dodnes jsem neměl šanci na něm doopravdy máknout, protože oproti těm o klišé vyžadoval jistou přípravu. Co se této přípravy týká, rád bych vás opět odkázal na pravidla kritiky, podle nichž, pokud nám něco pošlete, máme právo použít z vašeho textu úryvky. Právě tak dnes učiním. Pokračování textu Diagnóza PříPřiZáj – Příliš přivlastňovacích zájmen