Cena Karla Čapka 2017

Vážení a drazí, sice to je trochu na poslední chvíli, ale přesto jsme byli Jiřinou Vorlovou požádání, zda bychom neupozornili na blížící se uzávěrku letošního ročníku CKČ. Shrňme si, proč byste měli honem něco dopsat nebo vytáhnout ze šuplíku starší dílo:
1) Můžete se dostat do sborníků Mlok nebo Kočas.
2) Část Triumvirátu je zase v porotě. Ačkoliv v CKČ není k povídkám poskytována zpětná vazba, pokud si nás někde odchytnete a váš text nám utkvěl v paměti… Kdo ví?
3) Pokud se dostanete do Mloka, tak rozhodně ode mě se jistého komentáře dočkáte určitě. Proč? Nechte se překvapit.
4) Jestliže uzávěrku nestíháte, ale soutěž jsem dosud neznali, berte to jako upozornění, že za rok bude taky, takže máte dost času na psaní!

Konec mého tlachání, následuje kompletní text ohledně soutěže, který nám Jiřina poslala.

Sikar

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku 37. ročníku literární soutěže Cena Karla Čapka, která se od letoška posouvá na dřívější termín – již 20. listopadu.

Práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu zasílejte v elektronické formě emailem (formát DOC(X), RTF, ODT či prostý TXT) a současně ve třech čitelných anonymních výtiscích na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka, e-mail AQUILA@ALTAR.CZ

Do zásilky prosíme přiložte:

1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku, jeho výši a variabilní symbol a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora.

2) čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář (na dobu tří kalendářních roků po roce slavnostního vyhlášení výsledků).

Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN: SK87 8330 0000 0025 0044 7940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu provádějte jako vnitrostátní nebo SEPA platbu, rozhodně ne jako mezinárodní). Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních médiích či kdekoli na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Vymezení soutěžních kategorií: mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer) – krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků) – povídka (30 001 až 90 000 znaků) – novela (90 001 až 450 000 znaků). Delší práce nebudou do soutěže zařazeny. O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor.

Uzávěrka je 20. listopadu 2017, do tohoto data by měly být příspěvky (zejména v elektronické podobě) odeslány. Při včasné dohodě je možné zahraničním účastníkům příspěvky vytisknout kvůli ušetření času a poštovného.

Bližší informace podá administrátor (aquila@altar.cz) nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *